Studie over paardenloopbanden

Studie over paardenloopbanden

We weten dat het goed is voor onze eigen conditie als we af en toe op de loopband gaan staan. Recent onderzoek heeft aangetoond dat dat ook een goede training is voor jonge racepaarden.

Wetenschappers aan de universiteit van Californië hebben samen met onderzoekers van de Japanse Racevereniging onderzocht of training op de loopband racepaarden helpt om hun aërobe capaciteit te ontwikkelen, zonder het risico op blessures. Aërobe training kan gedurende lange tijd volgehouden worden zonder dat zich daarbij melkzuur ontwikkelt. Dat zorgt ervoor dat de dieren vermoeid raken.

Twaalf jaarling volbloeden werden acht maand lang onderworpen aan een van de drie verschillende trainingsregimes. Een controlegroep werd op de gewone manier onder het zadel getraind. Een andere groep werkte een dag per week intensief op een paardenloopband, als aanvulling op het gewone werk onder het zadel. De derde groep kreeg ook wekelijks loopbandtraining, maar dan slechts twee maanden lang. De paarden werden niet gereden op de dagen waarop ze loopbandtraining kregen.

De wetenschappers onderzochten de paarden op regelmatige basis. Geen enkel paard raakte kreupel tijdens de studie. Alle paarden ontwikkelden in die acht maanden meer aërobe capaciteit, maar bij de groep die wekelijks een dag op de loopband trainde gedurende de hele periode, ontwikkelde die veel meer in vergelijking met de controlegroep. De wetenschappers onderzochten ook de hartslag bij de paarden. Die werd bij alle groepen lager. De hematocrietwaarden (hematocriet is het volume dat de rode bloedcellen innemen in het totale bloedvolume) en de hemoglobineconcentratie (een speciaal eiwit dat zuurstof door het bloed draagt) stegen bij de groep die acht maanden lang wekelijks op de loopband stond. Een stijging van deze stoffen betekent dat er meer zuurstofdragers in het bloed zijn en dat vergemakkelijkt de atletische activiteiten.

Trainers van jonge racepaarden zijn ook bezig met blessures en dus verwelkomen ze elke methode die onnodige druk op het skelet van het paard vermijdt. Professor James Jones zegt dat loopbanden erg duur zijn, en dat kan verklaren waarom ze momenteel geen deel uitmaken van het trainingsprogramma van de meeste paarden. “Als een paard dat dit soort trainingsprogramma volgt een grote race wint, zal het volgens mij onmiddellijk aanslaan,” zegt Jones.

Hij waarschuwt er echter voor dat de studie enkel focust op de aërobe capaciteit. Het aantal onderzochte paarden is ook klein en daarom is het moeilijk om de stellen dat loopbandtraining effectief zal bijdragen toe een gezonder en sneller racepaard.

Kunnen loopbanden een nieuwe trainingstool voor paarden worden? “Dat moeten de trainers beslissen,” zegt professor Jones. “Wij probeerden enkel te onderzoeken of ze een meetbaar verschil opleveren, en dat is zo. Of dat zich ook vertaalt naar betere raceprestaties is een andere vraag.”

Het volledige wetenschappelijke artikel kan je hier lezen.